Tenkawa Contest

TENKAWA Thai High School Photo Contest 2019


โครงการประกวดภาพถ่ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปี 2019
ลุ้นไปแข่งขันถ่ายภาพระดับนานาชาติที่ จ.ฮอกไกโด!หัวข้อการประกวด

Photo story of "Your Community" (Inspire us to know more of your community with your photo story.)
ภาพถ่ายเล่าเรื่องราว "ชุมชนของคุณ" (จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ...ให้เรารู้จักเกี่ยวกับชุมชนของคุณ)

"ชุมชน" สามารถตีความได้หลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น : ธรรมชาติ / ชีวิตประจำวัน / สถาปัตยกรรม / สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม / ท้องถิ่น / ภูมิปัญญา / สังคม / อาหาร / งานคราฟต์ / ความเป็นเมือง ฯลฯ เป็นต้น

* หมายเหตุ : ภาพถ่ายทั้ง 6 ภาพต้องมีคอนเซปต์เล่าเรื่องเป็นหนึ่งเดียวกัน
สามารถดูตัวอย่างเรื่องราวชุดภาพถ่ายจากนักเรียนญี่ปุ่น : คลิกเพื่อดู Sample Photo Story


คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

สมัครเป็นทีม ทีมละ 4 คนประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 3 คน และคุณครูที่ปรึกษา 1 คน (นักเรียนและคุณครูต้องสังกัดในโรงเรียนเดียวกันและคุณครูสามารถเป็นที่ปรึกษาได้ไม่จำกัดจำนวนทีม)

วิธีการสมัคร

* ผู้สมัครต้องลงทะเบียนก่อนส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 1. กรอกข้อมูล : ชื่อทีม, โรงเรียน, คุณครู, นักเรียน และช่องทางการติดต่อเพื่อเข้าร่วมการประกวด
 2. ศึกษา : เกี่ยวกับชุมชนของคุณ + คอนเซปต์ภาพถ่ายเล่าเรื่อง (Photo Story)
 3. วางแผน : การเล่าเรื่องราวผ่านภาพถ่ายและออกไปถ่ายภาพกับเพื่อนร่วมทีม
 4. อัพโหลดไฟล์ดังนี้ :
  นักเรียน
  1. ภาพถ่าย จำนวน 6 ภาพ ตั้งชื่อชุดภาพและเขียนคำอธิบายเรื่องราวชุดภาพถ่าย
  2. ภาพเบื้องหลังการทำงาน 5 - 10 ภาพและเขียนคำอธิบายกระบวนการทำงานได้แก่
  - ขั้นตอนกระบวนการทำงาน
  - สิ่งที่เกิดขึ้นและความประทับใจ
  - ความท้าทายและอุปสรรคระหว่างการทำงาน
  ฟอร์มอัพโหลดภาพ : คลิกเพื่อ Upload Photo

  * หมายเหตุ : เบื้องหลังกระบวนการทำงาน ไม่มีผลต่อการตัดสินเข้ารอบชิงชนะเลิศ

  คุณครูที่ปรึกษา
  3. แบบประเมินนักเรียนหลังส่งผลงาน 6 ภาพ : คลิกประเมิน


 5. ติดตาม : ประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศทาง Facebook : TENKAWA

 6. * ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 7 ทีม จะได้เข้าร่วมเวิร์กชอปถ่ายภาพและแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ จ.เชียงใหม่
  * ทีมชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนจากประเทศไทย ไปแข่งขันระดับนานาชาติ (‘The 5th International High School Students’ Photo Festival Exchange’) ที่เมืองฮิงาชิคาวะ จ.ฮอกไกโด

กติกา

 1. ไฟล์ภาพถ่ายต้องเป็นสกุล .JPEG เท่านั้น โดยไม่จำกัดสัดส่วนของภาพ และมีขนาดไม่เกิน 4 MB ต่อภาพ
 2. ภาพถ่ายที่ส่งประกวดห้ามผ่านการตัดต่อ แต่สามารถแต่งสี และแสงผ่านโปรแกรมได้
 3. ภาพถ่ายที่นำมาประกวดทั้งหมดต้องไม่เคยเผยแพร่ในงานใด หรือไม่เคยได้รับรางวัลในการประกวดอื่น ๆ
 4. ผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งภาพถ่ายได้ 1 ชุด ประกอบด้วยภาพ 6 ภาพตามหัวข้อหลัก "ภาพถ่ายเล่าชุมชนของคุณ" (Photo story of your Community)
 5. ในกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกา และในกรณีที่จะต้องนำภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่ควรเก็บ RAW FILE ไว้
 6. ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ คณะกรรมการเท็งคาวาขอกรรมสิทธิ์ที่จะใช้ภาพถ่ายของผู้สมัครไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพนั้น ๆ
 7. หากผู้ส่งประกวดทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


กำหนดการ

 1. เปิดรับสมัคร : 30 มกราคม - 30 เมษายน 2019
 2. ประกาศผลการคัดเลือกรอบ 1 : 09 พฤษภาคม 2019
 3. รอบชิงชนะเลิศ : ปลายเดือนพฤษภาคม - ต้นเดือนมิถุนายน 2019
 4. ทริปการแข่งขันถ่ายภาพที่เมืองฮิงาชิคาวะ จ.ฮอกไกโด : 1-8 สิงหาคม 2019

การแจ้งผลการคัดเลือก

คณะกรรมการเท็งคาวาจะแจ้งผลการคัดเลือกทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ทางโทรศัพท์, Facebook Tenkawa และเว็บไซต์ www.tenkawacontest.com ภายในเดือนพฤษภาคม 2019


รางวัล

 1. ทีมที่ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมเทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายระดับนานาชาติ (The 5th International High School Students’ Photo Festival Exchange) ที่เมืองฮิงาชิคาวา จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับเยาวชนจาก 19 ประเทศทั่วโลก เป็นเวลา 1 สัปดาห์ฟรี (โครงการดำเนินการออกค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และอาหาร)
 2. รางวัล "Popular vote" จากการรวมผลโหวตยอดไลค์ที่ภาพถ่ายของทีม หน้า Facebook TENKAWA : ได้รับ กล้อง Olympus รุ่น TG-5 Tough (มูลค่า 16,990 บาท / จำนวน 1 รางวัล)

 3. * หมายเหตุ : รางวัลนี้ไม่มีผลต่อการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ

 4. รางวัล "Best Team Story" สุดเรื่องราวของทีม : สำหรับทีมที่มีเบื้องหลังการทำงานที่น่าประทับใจที่สุด เล่าถึงกระบวนการ แรงบันดาลใจ อุปสรรค และความตั้งใจในการเข้าร่วม
  ผู้สนับสนุนใจดี Olympus Thailand ขอมอบของรางวัลพิเศษ
  - กล้อง Olympus รุ่น TG - 4 Tough (รวมมูลค่า 44,970 บาท / จำนวน 3 รางวัล )
  - เสื้อ Polo Shirt [Limited Edition] จาก Olympus (จำนวน 3 รางวัล) ให้กับทุกคนในทีม

 5. * หมายเหตุ : รางวัลนี้ไม่มีผลต่อการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ


* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อีเมล์ kmtomyam2012@gmail.com หรือโทร 053-217170


เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 เมษายน 2019


ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจกติกาการประกวดภาพถ่ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย TENKAWA Thai High School Photo Contest 2019 และอนุญาตให้นำภาพและสื่อวิดิโอไปใช้ภายในโครงการเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้

Copyright(c) www.tenkawacontest.com
TENKAWA Photo Contest 2018 | 053-217170